Общи условия

I. Заявка за участие и регистрация на участниците
1.1 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати не по-късно от крайния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.
1.2. При разпределението и избора на площите за щандовете, предимство се дава по реда на получаване на заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.
1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове или отказ от участие се приемат, ако са постъпили не по-късно от 30 дни преди откриването на изложението. След този срок изложителите трябва да заплатят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват или не площите. 1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост от наета площ:

  • До 24 кв.м. – 5 бр.
  • До49м2 –10бр.
  • До99м2 –15бр.
  • Над100м2 –20бр.

1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр за допълнителни услуги.

II. Място за провеждане и работно време
Изложението ще се проведе на летище Лесново.
Дати на провеждане: 06 - 08.06.2019 (четвъртък - събота).
Дати за монтаж: 01.06 - 04.06.2019 от 8:30 до 18:00 часа.
Настаняване: 04 - 05.06.2019 до 18:00 часа.
Откриване: 06.06.2019
Работно време за посетители: 06 и 07.06.2019 от 10:00 до 18:00 часа и 08.06.2019 от 10:00 до 16:00 часа. Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа.
Извозване на експонати: 08.06. 2019 от 17:00 до 18:30 часа и на 09.06.2019 от 8:30 до 12:00 часа. Демонтаж: 09 - 10.06.2016 от 8:30 до 18:30 часа.

III. Специални условия и услуги
ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението. Материалите използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи инструкции за необходимите мерки за защита от пожари. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА.
На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след предварителни писмени заявки.

  • Резервации на хотели и настаняване;
  • Организиране на фирмени презентации;

В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.

IV. Други Условия и срокове за плащане
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени в настоящите Общи условия. В случай, че сумите не са постъпили в посочената по-долу банкова сметка или платени в брой в указаните срокове, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, възникнали по време на периода на изложението. Щетите се констатират с двустранно подписан протокол.

V. Заключителни разпоредби
Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за окончателни.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до 15.05.2019 г. да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ.

Начин на плащане - по банков път,

Банка Пиреос България АД – клон Пловдив
IBAN: BG 86 PIRB 8076 1600 2445 72 – BGL
BIC: PIRBBGSF
титуляр на сметката: Фернет България ООД

Официален телеком партньор

Mtel

С подкрепата на:

FastWat
EW
Frotcom

Партньор Кетъринг

GoGrill

Медийни партньори

BBC TOP GEAR BULGARIA
mobile.bg
Fakti.bg
ams.bg
Автобуси и микробуси
http://www.Autoclub.bg
Sportal.bg
Novini.bg
Profit.bg
BEPnews.bg
Твоят Бизнес
Computerworld
agrotv.bg
Agro bg
Publix
CIO
ICT Media
Utilities
autobild.bg
money.bg
news.bg
bager.bg
KATRA FM
flashnews.bg
BGNes
ClubS1
topsport.bg
frognews.bg
hidrive.bg
att-bg
bnr.bg
iconomist.bg
auto.offnews
codefashion.bg
Auto-Moto
economic-bg
Economy magazine
Kmeta-Vestnik
KMETA sait
©2019 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.