Основни браншове

 • 1.1. Четириколесни МПС,
 • 1.2. Електрически и частично електрооборудвани превозни средства
 • 1.3. Превозни средства на газ
 • 1.4. Автомобили с висока проходимост
 • 1.5. Хибридни превозни средства
 • 1.6. Товарни превозни средства
 • 1.7. Влекачи
 • 2.1. Четириколесни МПС
 • 2.2. Електрически и частично електрооборудвани превозни средства
 • 2.3. Превозни средства на природен газ
 • 2.4. Хибридни превозни средства
 • 2.5. Лекотоварни превозни средства
 • 2.6. ВАН/МИКРОБУС
 • 3.1. Електрически и частично електрооборудвани превозни средства
 • 3.2. Хибридни превозни средств
 • 4.1. Влекачи, ремаркета
 • 4.2. Други специализирани превозни средства
 • 4.3. Електрически и частично електрооборудвани превозни средства
 • 4.4. Учебни превозни средства
 • 4.5. Пожарни превозни средства
 • 4.6. Хибридни превозни средства
 • 4.7. Комбинирани превозни средства
 • 4.8. Комунални превозни средства
 • 4.9. Линейки/Медицински превозни средства/
 • 4.10. Снегорини